Retevent

Retevent.com estas nova enreta renkontiĝa platformo de E@I, kiu celas helpi okazigi virtualajn eventojn, seminariojn, kongresojn, konferencojn. La platformo proponas plurajn funkciojn, por plenumi la dezirojn de la partoprenontoj de virtualaj/enretaj aranĝoj. Ĝi nun – pro la pandemia stato – parte anstataŭas la fizikajn eventojn, sed estonte eblos tute bone ĝin uzi kiel “aldonan platformon”, por ekz. kunigi homojn/membrojn, kiuj povus nur tre malfacile aŭ entute ne povus renkontiĝi fizike.

La nomo de la platformo jes ja devenas de Esperanto: temas pri mallongigo de “reta evento” = retevent’. Tiu nomo ja plene klarigas la sencon kaj celon de tiu platformo.

Retevent estis kaj estas uzata por kelkaj internaciaj virtualaj aranĝoj. Interalie:

Se vi interesiĝas pri organizado de reta evento kaj ŝatus uzi tiun ĉi nian platformon por tio, kontaktu nin: info@ikso.net.


Retevent.com is a new virtual meeting platform made by E@I that aims to help organize virtual events, seminars, congresses, conferences. The platform offer various functions to fulfill the wishes of the participants of online events. Until now, because of the pandemics, it has been partly replacing physical events, but in the future it will be possible to use it as an “additional platform”, in order to e.g. connect people or members who could meet in person only with great difficulty, if at all.

The name of the platform comes from Esperanto: it is a shortening of reta evento (online event). This name explains indeed the meaning and the aim of the platform.

Retevent was and is used for several international virtual events, including:

If you are interested in organizing an online event and would like to use our platform for it, please contact us: info@ikso.net.